Sự giàu có thiếu vật chất ảnh hưởng đến việc bạn kết hôn

Một nghiên cứu xã hội học mới cho thấy những người không có xe hơi hoặc tài sản tài chính ít có khả năng bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên.

Theo Daniel Schneider của Đại học Princeton, ảnh hưởng của việc thiếu tài sản cá nhân có thể giải thích những thay đổi gần đây trong mô hình hôn nhân ở Hoa Kỳ.

Nghiên cứu của Schneider được xuất bản trên Tạp chí Xã hội học Hoa Kỳ.

Thống kê cho thấy trong vài thập kỷ qua, người Mỹ kết hôn muộn hơn và có xu hướng từ bỏ hôn nhân hoàn toàn.

Từ năm 1970 đến năm 2000, độ tuổi kết hôn đầu tiên trung bình ở Hoa Kỳ đã tăng khoảng 4 tuổi, và tỷ lệ những người quyết định không kết hôn tăng từ 5% lên 10%.

Schneider nói: “Điều có lẽ nổi bật nhất là sự phân tầng ngày càng gia tăng trong hôn nhân theo chủng tộc và giáo dục.

“Từ năm 1980 đến năm 2000, tỷ lệ phụ nữ da trắng đã kết hôn ở độ tuổi 25-29 đã giảm 13 điểm phần trăm xuống 68 phần trăm, nhưng mức giảm còn lớn hơn nhiều đối với người da đen, giảm 25 điểm xuống chỉ còn 38 phần trăm”.

Một khoảng cách tương tự đã mở ra cho những người có trình độ học vấn khác nhau. Những người có trình độ học vấn thấp ngày càng ít kết hôn hơn.

Schneider nói: “Những khoảng cách này quan trọng bởi vì một lượng lớn các tài liệu khoa học xã hội cho thấy rằng hôn nhân có những tác động có lợi cho người lớn và trẻ em.

“Nếu những người vốn đã thiệt thòi nay kết hôn ít hơn và vì thế mà bỏ lỡ những đặc tính có lợi này của hôn nhân, thì điều đó có thể tạo ra chu kỳ bất lợi và bất bình đẳng giữa các thế hệ”.

Các chuyên gia không chắc tại sao lại xảy ra những khoảng cách trong hôn nhân. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có một công việc ổn định và thu nhập tốt là những yếu tố quan trọng để xác định một người nào đó có kết hôn hay không.

Bởi vì người da đen và những người ít học phải đối mặt với những bất lợi trong thị trường lao động, họ có thể có xu hướng trì hoãn hôn nhân lâu hơn, do đó làm tăng khoảng cách về tỷ lệ kết hôn. Nhưng thu nhập chỉ giải thích một phần của những khoảng cách này, Schneider nói.

Schneider đã điều tra xem liệu tài sản tích lũy - cho dù ai đó sở hữu ô tô, có tiền trong tài khoản tiết kiệm hay sở hữu các tài sản tài chính như cổ phiếu và trái phiếu - có thể đóng một vai trò nào đó cùng với thu nhập hay không. Theo giả thuyết của ông, nếu sự giàu có ảnh hưởng đến quyết định kết hôn, thì sự bất bình đẳng hiện hữu về tài sản giữa người da đen và người da trắng có thể dẫn đến khoảng cách trong tỷ lệ kết hôn.

Sử dụng dữ liệu từ Khảo sát Chiều dọc Quốc gia về Thanh niên (1979), Schneider đã kiểm tra xem việc sở hữu những tài sản như vậy có làm tăng xác suất một người bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên trong một năm nhất định hay không.

Sau khi kiểm soát các yếu tố như thu nhập, việc làm và nền tảng gia đình, phân tích cho thấy việc sở hữu một chiếc ô tô làm tăng xác suất một người đàn ông kết hôn trong một năm nhất định lên 2,6 điểm phần trăm.

Sở hữu một tài sản tài chính làm tăng xác suất lên 1,5 điểm phần trăm. Sự giàu có cũng làm tăng khả năng phụ nữ kết hôn, mặc dù ở một mức độ thấp hơn so với nam giới.

Kết quả cho thấy khoảng cách giàu nghèo giữa người da đen và người da trắng ở Hoa Kỳ đang góp phần làm gia tăng khoảng cách hôn nhân thậm chí còn nhiều hơn cả sự khác biệt về thu nhập.

Theo phân tích của Schneider, khoảng 30% khoảng cách hôn nhân chủng tộc có thể được giải thích bằng sự giàu có, trong khi thu nhập, việc làm và lợi ích công cộng giải thích khoảng 20%. Hiệu ứng giàu có cũng giải thích hơn một nửa khoảng cách về tỷ lệ kết hôn giữa những người không học hết cấp 3 và những người có bằng đại học.

Schneider viết: “Nhìn chung, tôi tìm thấy bằng chứng ủng hộ lập luận rằng giàu có là điều kiện tiên quyết quan trọng của hôn nhân, đặc biệt là đối với nam giới.

"Những gì mọi người sở hữu, không chỉ những gì họ kiếm được hoặc biết, định hình lối vào hôn nhân và do đó có thể kéo dài bất lợi qua nhiều thế hệ."

Schneider tin rằng những phát hiện này tạo ra một trường hợp mạnh mẽ cho các chương trình xã hội để giúp mọi người xây dựng tài sản của họ.

“Trái ngược với lo ngại rằng những chương trình như vậy khó có thể tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của người nghèo vì những người này không có khả năng tích lũy được khoản tiết kiệm đáng kể, tôi cho rằng ngay cả một lượng tài sản nhỏ cũng có thể giúp những người đàn ông và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đạt được tiêu chuẩn kinh tế của hôn nhân. . ”

Nguồn: Tạp chí Báo chí Đại học Chicago